Cestovná kancelária 9.0

Program Cestovná kancelária 9.0 je určený pre cestovné kancelárie a touroperátorov realizujúcich predaj vlastných produktov cestovného ruchu, t.j. zahraničných pobytových, poznávacích a iných zájazdov. Umožňuje komplexné spracovanie agendy od počiatočnej rezervácie zájazdu, spracovanie a cenovej kalkulácie a zmluvy o obstaraní zájazdu až po kompletné spracovanie potrebnej dokumentácie k zájazdu a vybavenie klienta potrebnými dokumentami. Program poskytuje touroperátorom silnú podporu provízneho predaja, uplatňovaním paušálnych resp. individuálnych provízií predajcov, generovaním a evidenciou potvrdených objednávok vrátane provízie predajcu, atď.
Údajová základňa programu umožňuje v rámci web nadstavby online rezervačného systému export dát na web a generovanie kompletnej ponuky zájazdov v rámci, ktorý je možné integrovať do web stránky cestovnej kancelárie. Tento systém umožňuje klientom vyhľadávanie v ponuke zájazdov CK, kalkuláciu ceny zájazdu a prípadné odoslanie predbežnej objednávky. Ďalším nie menej významným prínosom exportu dát na web je možnosť generovania ponuky zájazdov vo forme XML exportov, ktoré je možné následne importovať do súčasných agentúrnych systémov Profitour, CeSYS, INVIA resp. iných. Import dát do týchto systémov následne znamená zverejnenie ponuky zájazdov cestovnej kancelárie na web stránkach cestovných agentúr využívajúcich ponuky vyššie uvedených systémov.
Program Cestovná kancelária 9.0 pracuje pod systémom Windows 7/8/10 ako sieťová (LAN) verzia.

Cestovná agentúra 9.0

Program Cestovná agentúra 9.0 je určený pre cestovné agentúry, províznych predajcov zahraničných zájazdov, a iné subjekty sprostredkujúce služby v oblasti cestovného ruchu. Umožňuje vedenie prehľadnej evidencie provízneho predaja zájazdov, spracovanie zmlúv o obstaraní zájazdu v rámci provízneho predaja, vrátane zmlúvy o cestovnom poistení, evidenciu potvrdení objednávok zájazdov od touroperátorov, vystavenie a evidenciu províznych faktúr, evidenciu úhrad služieb klientmi ako aj úhrady služieb dodávateľom, archív klientov. V oblasti poskytovania ďalších služieb cestovného ruchu, ako je predaj leteniek, cestovných lístkov, vstupeniek, objednávok rôznych iných služieb v rámci aktívneho a domáceho cestovného ruchu, vedie evidenciu týchto sprostredkovaných služieb, umožňuje vystavenie odberateľských faktúr, zálohových faktúr za sprostredkované služby. Umožňuje vystavenie potvdení objednaných služieb. Vedie evidenciu dodávateľských faktúr. Program sleduje ako bezhotovostné finančné toky tak aj úhrady služieb v hotovosti v rámci hotovostnej pokladne.
Program Cestovná agentúra 9.0 pracuje pod systémom Windows 7/8/10 ako sieťová (LAN) verzia.

Kontakt: PVsoft Poprad, Partizánska 3264/10, 058 01 Poprad | email: pvsoft@pvsoft.sk | mobil : +421.944.770954